خبر خوش اول صبح درباره سهام عدالت / واریز 2 برابری سود سهام عدالت به این افراد!

به گزارش ساناپرس؛ خبر خوش اول صبح درباره سهام عدالت / واریز 2 برابری سود سهام عدالت به این افراد! شنبه (14 آبان 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون698 هزار و973 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 44782 واحد افزایش در ارتفاع 1.328 .324 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 374.784 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس5072 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم4929 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد،فملی،شتران،فارس،پارسان،شپنا،شپدیس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس آریا،زاگرس،شگویا،شاوان،صبا،ارفع و بپاس بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 آبان 1401

نام شرکت سهامیقیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس6781168
شگویا86449
شاوان20295
دانا20045
بنیرو2673
رمپنا1251143
اخابر575244
کگل819107
حکشتی‌208380
فولاد4912520
فولاژ69048
فخوز203116
ساراب17429
ورنا4343
حپترو29871
کچاد860237
وپست42716
مارون1793549
شپنا663416
شتران3192600
شبندر874930
بسویچ3189
وبملت273305
وبصادر1331427
خاور191420
وتجارت1361822
فایرا169932
شراز12164
جم369942
فملی5321840
سدشت23998
بفجر146738
وتوصا66412
 شبریز149441
خساپا17736
لکما6422
بترانس1773

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 آبان 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 آبان 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و298 هزار و455 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس6782292
شگویا86447
شاوان20294
دانا20016
بنیرو2673
رمپنا1251137
اخابر575239
کگل819104
حکشتی‌208378
فولاد4912520
فولاژ69073
فخوز203296
ساراب17429
ورنا4343
حپترو29871
کچاد860181
وپست42716
مارون1793547
شپنا6631008
شتران3192090
شبندر874912
بسویچ3189
وبملت273299
وبصادر1331400
خودرو19547
وتجارت1361788
 فایرا169931
شراز12164
جم369941
فملی5321473
سدشت23998
بفجر146738
وتوصا66412
شبریز149415
خساپا17739
لکما6422
بترانس1773

اخباراقتصاد
پربازدیدسهام عدالت
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی