سخنگوی دولت: اینترنت فیلتر نیست

بهادری جهرمی گفت: دولت پیگیر حقوق کسب و کارهای اینترنتی آسیب‌دیده است و از آن‌ها در حوزه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. درمورد گشت ارشاد مسئولین طی یک سال گذشته دو معاون وزیر و دو مشاور وزیر برکنار شده‌اند و چندین برکناری دیگر هم انجام شده ولی اطلاعرسانی نشده است. درمورد حضور فرزند معاون زنان رئیس‌جمهوری تذکر داده شد و به ایران برگشتند و در حال حاضر در داخل کشور هستند.

اخبارجامعهچند رسانه ایفناوری
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی