ناگفته های جدید از بازداشت علی دایی / شهریار همه را به فکر فرو برد!

به گزارش ساناپرس؛ ناگفته های جدید از بازداشت علی دایی / شهریار همه را به فکر فرو برد! دایی که چند هفته ای می شــود در داســتان دانش آموز اردبیلی حسابی مورد توجه قرار گرفته، با شایعات مختلفی دســت و پنجه نرم کرده اســت. از حضورش در سقز تا شایعه بازداشتش توســط نیروهای امنیتی. علی دایی مثل بســیاری از چهره های مشهور ایرانی به اتفاقات اخیر در ایران بی تفاوت نبوده اســت.

او ابتدا در داستان مرگ مهسا امینی با گذاشتن چند استوری با خانواده او همدردی کرد و از مسئوالن برای نشــنیدن صدای مردم و حل نکردن مشکالت آنها انتقاد کرد. چندی بعد ماجرای دیگری علی دایی را در کانون توجه قرار داد. او پس از بازگشت از استانبول، در فرودگاه امام، برای چند دقیقه ای بازخواســت و پاسپورتش ضبط شد؛ موضوعی که اگرچه ابتدا واکنشی به آن نداشت ولی بعدها در گفت وگو با یکی از رسانه های خارجی از این مورد انتقاد و ابراز ناراحتی کرد. اندکی بعد ولی خبر رســید که پاســپورت دایی چند روز بعد به او برگردانده شــده و به این ترتیب داستان حضورش در دادگاه انقالب منتفی شده است. با این حال، داستان اصلی که علی دایی را بیش از هر زمان دیگر بر سر زبان ها افتاد، مربوط به مرگ اســرا پناهی، دانش آموز اردبیلی بــود. او با انتقاد از رفتار زننده با دانشجویان دانشگاه شریف، سکوت در آن ماجرا را دلیلــی برای برخورد با دانش آمــوزان توصیف کرد.

بعد از این اتفاقات قوه قضائیه از علی دایی خواســت تا اگر ســند و مدرکی مبنی بر مرگ این دانش آموز دارد، آن را ارائه کند. این مورد البته با تحلیل های مختلفی از سوی رسانه های نزدیک به دولت مواجه شــد و بســیاری از همان طیف از علی دایی خواستند وارد جریانات این چنینی نشود. در حالی که رفته رفته داستان علی دایی و اسرا پناهی در حال آرام گرفتن بود، به ناگاه شــایعه شــد که او قرار اســت برای حضور در مراسم چهلم مهســا امینی به ســقز برود؛ موضوعی که سرآغازی بر شروع اتفاقات دیگر شــد و حتی شــایعه شــد که دایی در این شهر حضور پیــدا کرده و همین حضور ســروصدای زیادی اطراف هتل محل سکونتش موجب شده است. این مورد ولی خیلی زود از ســوی طرفین، اول مسئوالن شهر و دوم نزدیکان علی دایی تکذیب شــد و خبر رســید که او در تهران است و اصال از تهران خارج نشــده اســت.

حال ولی شایعه جدیدی به راه افتاده که علی دایی بازداشــت شده اســت. خبری که این بار منبع آن یکی از رسانه های خارجی و انگیسی زبان است. رسانه تایم در گزارشــی با اشاره به حمایت علی دایی از زنان ایران و اعتراضات مردمی نوشــته که پس از ضبط پاسپورت اسطوره فوتبال ایران، او دو روز پیش بازداشت شده است. داستانی که این رسانه به آن اشاره کرده مربوط به بخشی از شایعات روزی اســت که خبر رسید دایی قرار اســت برای حضور در مراسم چهلم مهسا امینی به ســقز برود. جالب آنکه در ۴۸ ساعت گذشــته این خبر چندان مورد توجه قرار نگرفت ولی بازنشــر آن در دیگر رسانه های معتبر دنیا از جمله اسکای ایتالیا باعث جدی ترشدن این موضوع شد. حال ولی نزدیکان علی دایی از یک سو و برادرش محمد از سوی دیگر، ماجرای بازداشت علی دایی را تکذیب کرده و گفته اند چنین موضوعی صحت ندارد. خود دایی تا زمان نگارش این مطلب واکنشــی به این شایعه عجیب و غریب نداشته است

مطالب مرتبط
وبگردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

آخرین اخبار
پربازدیدترین‌ها
وبگردی
برچسب‌های پربازدید