علت پرداخت نشدن افزایش حقوق معلمان در مهرماه

به گزارش ساناپرس، تعدادی از فرهنگیان خواستار پیگیری مطالباتشان از دولت و مجلس شدند. پیگیری‌های ما در تماس با معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره علت واریز نشدن مبلغ علی الحساب به فرهنگیان به جایی نرسید.

درحالی که دولت اعلام کرده بود که تا زمان صدوراحکام جدید معلمان در قانون رتبه بندی معلمان ماهانه مبلغ ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هرفرهنگی شامل این قانون پرداخت خواهد کرد و با وجود آنکه فرهنگیان مدارک خود را در سامانه اعلامی بارگذاری کرده بودند تا رتبه آنان تعیین و میزان افزایش حقوق آنان معین شود، اما فقط احکام معلمان آموزشیار قطعی و به حقوق این دسته از فرهنگیان مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه شد.

این در حالی است که پیش از این مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده بودند که تا زمان صدور احکام قطعی فرهنگیان ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب پرداخت خواهد شد.

تعدادی از فرهنگیان خواستار پیگیری مطالباتشان از دولت و مجلس شدند. پیگیری‌های ما در تماس با معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره علت واریز نشدن مبلغ علی الحساب به فرهنگیان به جایی نرسید.

هنوز هم مشخص نشده علت عدم پرداخت حقوق وعده داده شده چیست و اظهارنظر رسمی در این زمینه نیز ازسوی مسئولان شنیده نشده است.

ما نیز در روزهای آتی موضوع مطالبات فرهنگیان را پیگیری خواهد کرد.

اخباراقتصاد