جزئیات واریزی جدید برای این سهامداران

به گزارش ساناپرس؛ اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که در این بازه زمانی ۲۷۳ ناشر نیز سود جاری ۳۴ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۵۵۹ سهامدار به مبلغ ۳۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۴۷۱ تومان را با استفاده از سامانه سجام به حساب سهامداران سجامی خود واریز کردند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در ۷ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲۰ میلیون سهامدار از طریق سامانه اطلاعات مشتریان (سجام) سود سنواتی دریافت کردند.

تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا پایان مهر، از طریق سامانه سجام، سود سنواتی ۱۹۲ ناشر که شامل ۲۰ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۶۴ سهامدار می‌شود به مبلغ ۴ هزار و ۴۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۲۵۵ تومان سود به حساب سهامداران واریز شد.

گفتنی است اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که در این بازه زمانی ۲۷۳ ناشر نیز سود جاری ۳۴ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۵۵۹ سهامدار به مبلغ ۳۰ هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۴۷۱ تومان را با استفاده از سامانه سجام به حساب سهامداران سجامی خود واریز کردند.

سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

اخباراقتصاد