سخنگوی دولت: اعتراض‌ها باید شنیده شود

 

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: درسال‌های اخیر سعی شد ایران به جایگاه تاریخی خود برگردد. برخی کشورهای همسایه حس کردند ایران جای آن‌ها را در نظم جهانی خواهد گرفت. این کشورها دنبال بهانه‌ای بودند تا کشور را در دست‌انداز بیاندازند.

?اگر امروز جایگاه درستی برای کشور ما رقم بخورد، طبیعتا فردا جوان ما جایگاه بالایی برای خود متصور خواهد بود؛‌ در غیر این صورت جوان باید مهاجرت کند.

?قدرت‌های دنیا حس کردند جنگ‌های اقتصادی اثرگذار نیست. به همین دلیل به سمت جنگ اعتقادی و تحلیل‌های نادرست رفتند و از مشکلات کشور سواستفاده کردند.

?اعتراض باید شنیده شود اما از مسیر اصلی پیشرفت کشور نباید خارج شد.

جامعهچند رسانه ای