علی الحساب خالص پرداختی اجرای طرح رتبه بندی معلمان / زمان تسویه مطالبات و پاداش فرهنگیان

به گزارش ساناپرس؛ پس از ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی مربوطه طی مصوبه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ و اصلاحیه آن به شماره ۸۱۸۴۳/ت ۶۱۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران، مقرر گردید تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها و استقرار معلمان در رتبه‌های استحقاقی مبلغی به عنوان علی الحساب به کلیه مشمولین نظام رتبه بندی معلمان پرداخت گردد.

بر این اساس طی ابلاغیه شماره ۲۵۰۹۸۲ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱ مبلغ ۸۳ هزار میلیارد ریال بابت علی الحساب خالص پرداختی اجرای طرح رتبه بندی معلمان به مدت ۱۱ ماه (مهر ۱۴۰۰ لغایت مرداد ۱۴۰۱) به وزارت آموزش و پرورش- ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اختصاص یافته و به حساب مشمولین واریز شده است.

بدیهی است پس از استقرار معلمان در رتبه‌ها و صدور احکام کلیه مطالبات و مبالغ افزایشی ذیربط در سقف اعتبار در نظر گرفته شده در قانون بودجه بابت اجرای رتبه بندی معلمان پرداخت می‌گردد.

گفتنی است در خصوص پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰، بنا به ابلاغیه شماره ۲۸۵۲۸۳مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ ۳۶۸۰۳ میلیارد ریال معادل ۲۱درصد از کل اعتبار مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۰ ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به این دستگاه اجرایی پرداخت شده که با توجه به تاریخ بازنشستگی و تشخیص رئیس دستگاه اجرایی در وجه ذینفعان پرداخت می‌گردد.

بدیهی است پرداخت مابقی تعهدات ذیربط در اولویت هزینه‌های دولت بوده و با توجه به منابع وصولی دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ به ذینفعان پرداخت خواهد شد.

اخبارجامعه
رتبه بندی معلمان

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی