آنفلوآنزا را جدی بگیرید؛ پیشنهاد پزشکان به تزریق واکسن آنفولانزا در کمترین زمان ممکن

 

آنفلوآنزا را جدی بگیرید؛ پیشنهاد پزشکان به تزریق واکسن آنفولانزا در کمترین زمان ممکن

جامعهچند رسانه ای