ببینید آتش گرفتن پاور بانک در فرودگاه آلماتی !

هنگام گذر از بازرسی در سالن ، مسافری که در کیفش پاور بانک همراه داشت آتش گرفت!

چند رسانه ایحوادث

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی