اهمیت تایید فوری مدارک فرهنگیان در سامانه رتبه بندی معلمان توسط مدیران

به گزارش ساناپرس، بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان تایید فوری مدارک معلمان در سامانه توسط مدیران مدارس در تسریع صدور احکام بسیار حائز اهمیت است.بعد از تایید مدارک فرهنگی توسط مدیر مدرسه در سامانه رتبه بندی معلمان مدارک تایید شده ی همان معلم در اختیار ارزیاب قرار می گیرد و ارزیاب بعد از تایید در اختیار هیات ممیزه برای صدور حکم قرارمی دهد لازم بذکر می باشد ارزیاب امتیاز و عدد رتبه را نمی دهد و این عدد را فقط سیستم محاسبه می کند و ارزیاب تایید مستندات را انجام می دهد

لذا صدور احکام اینطور نیست که تصور شود برای تمام همکاران و یک دفعه انجام شود
بلکه بسته به این است که هر مدیری که مدارک هر همکاری را تایید کند آن همکار بعد از تایید ارزیاب و تایید هیات ممیزه حکمش بلافاصله صادرمی گردد

در ضمن در حال حاضر سامانه جهت ویرایش باز است اما بعد از تایید مدیر دیگر سامانه ی همکاری که مدارکش تایید شده باز نخواهد بود و بسته می شود

بسته به عملکرد مدیران مدرسه است
امیدواریم مدیران هر چه سریعتر این روند مرحله ی تایید همکاران خود را انجام دهند تا صدور احکام برای همکاران سریعتر انجام پذیرد.طبق فایل صوتی و صحبت هایی که دیروز چهارشنبه در شاد برای مدیران محترم برگزار شده است.

اخبارجامعه
رتبه بندی معلمان

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی