یک خبر مهم درباره قانون رتبه بندی معلمان / معلمان با آئین نامه این قانون چرا مشکل دارند؟

به گزارش ساناپرس، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دنبال این هستیم که آئین نامه رتبه بندی معلمان را روانتر کنیم چراکه معلمان با این آئین نامه مشکل دارند.

سید محمد مولوی در ارزیابی خود پیرو اجرای قانون رتبه بندی معلمان در کشور بیان کرد: متاسفانه یکی از مشکلاتی که آموزش و پرورش از سالهای گذشته تاکنون گرفتار آن است، به اصطلاح، کاغذ بازی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: بروکراسی شکل گرفته در اموزش و پرورش ضمن اینکه هزینه های مادی زیادی دارد، در وقت هم هزینه ایجاد می کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نزدیک به 15 اشکال به آئین نامه رتبه بندی معلمان گرفت و برخی موضوعات این ائین نامه در کمیته تطبیق مصوبات مجلس بررسی شد،بیان کرد: این جای سوال دارد که چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ چرا باید 15 اشکال به آئین نامه دولت وارد باشد؟

وی با اشاره به نگاه نادرست به موضوع معیشت، منزلت و ارتقای معلمان در این آئین نامه تاکید کرد: طبق قانون اموزش و پرورش موظف است که در سال 40 ساعات برای معلمان و کارمندان آموزش درنظر بگیرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحققات و فناوری ادامه داد: سوال اینجاست که اگر وزارت آموزش و پرورش برای بنده نوعی به عنوان استاد دانشگاه و معلم دوره ای برای اموزش در نظر نگرفته،دیگر من باید چکار کنم.

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری تاکید کرد: متاسفانه مشکل کار در اجرای قانون رتبه بندی معلمان در این است که آئین نامه مذکور دست و پا گیر است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در این آئین نامه 5 ستون برای امتیازات معرفی کرده اند و اگر شما در یک ستونی حداکثر امتیاز را بگیرید و در یک ستون دیگر کم بیاورید انگار که هیچ امتیازی نداشته اید.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: اگر ما به موضوع گذراندن دوره برای معلمان اشاره می کنیم به این دلیل است که اگر معلمی دوره نرفته مقصر نیست و مقصر آموزش و پرورش است و نباید در این قالب امتیازی از معلم کسر شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که آئین نامه رتبه بندی معلمان را روانتر کنیم چراکه معلمان با این آئین نامه مشکل دارند.

وی تاکید کرد: اصلا معلوم نیست که آئین نامه رتبه بندی معلمان با چه دیدی قرار است به معلمان بپردازد ، دید معیشتی ؟ منزلتی؟ و یا ارتقایی؟

اخباراقتصاد
پربازدیدرتبه بندی

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی