افشاگری جدید درباره برکناری آجرلو از استقلال!

به گزارش ساناپرس، سرانجام سردارآجورلو جای خود را به علی فتح الله زاده در استقلال داد تا شوک دیگری به استقلال وارد شود.مصطفی آجرلو پس از حرف و حدیث فراوان از استقلال جدا شد و در این میان گفته می شود که اعضای هیات مدیره استقلال بزرگترین موافقان این برکناری بودند!جدایی مدیرعامل استقلال در حالی انجام گرفت که اعضای هیات مدیره مخالف اقدامات آجورلو در جند ماه اخیر بودند و گویا مدیریت استقلال در مورد اقداماتش در تیم گزارش و توضیحی را به اعضا ارائه نکرده و بدهی و مفقود شدن مبلغ 60 میلیارد در باشگاه نیز شرایط را برای جدایی وی فراهم کرد.هیات مدیره از مدتها قبل در مورد جدایی آجورلو اقدامات لازم را انجام دادند و گزارش عملکرد وی به وزیر ارائه کردند تا پس از آن تصمیمات نهایی اتخاذ شود. از طرفی برخی بازیکنان استقلال نیز دل خوشی از حضور آجورلو در استقلال نداشتند و در انتظار ایجاد تغییراتی در تیم بودند.این در حالی است که ساپینتو سرمربی استقلال انتظار چنین اتفاقی را نداشت و پس از شنیدن خبر جدایی آجورلو در مورد فتح الله زاده و شرایط وی در استقلال پرس و جو کرده است تا در مورد آینده و حضور خود در تیم اطمینان حاصل کند.

اخبارورزش
استقلالپربازدید

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی