پوشش و ظاهر معاون بین‌الملل وزارت نفت در یک دیدار رسمی سوژه شد.

یکی از کاربران فضای مجازی با انتشار تصویری از معاون بین‌الملل وزارت نفت در توئیتر خود نوشت:

باورش سخت است اما نفر سمت راست، معاون بین‌الملل وزارت نفت است؛ پوششی که اسدزاده بر تن دارد شبیه هر چیزی هست جز یک دیپلمات! این هم از کرامات مردان نفتی در دولت سیزدهم است.

تیپ معاون وزیر نفت سوژه کاربران شد!