زمان اجرای کالابرگ الکترونیکی / یارانه مهرماه نقدی است یا غیر نقدی؟

به گزارش ساناپرس؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه نشست هیئت دولت درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: درباره این موضوع از وزارت رفاه سوال کنید اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی داد.

درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود، مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد را که به یارانه‌ها شد، شاهد نباشیم. پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی آن انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیکی نداریم.

اخباراقتصاد