قیمت مرغ در بازار / قیمت مرغ 31 شهریور / هر کیلو مرغ چند؟

به گزارش ساناپرس؛ فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالاقیمت (تومان)
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم۹۶,۷۵۰
مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم۹۴,۵۰۰
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین – 900 گرم۹۹,۰۰۰
ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم۱۰۳,۵۰۰
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین – 0.9 کیلوگرم۱۲۶,۶۳۰
فیله مرغ ساده رویال طعم – 900 گرم۱۳۲,۳۰۰
فیله ساده مرغ زی پرو – 0.9 کیلوگرم۱۳۲,۳۰۰
فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم۱۲۴,۲۰۰
سینه مرغ بدون پوست رویال طعم – 1.5 کیلوگرم۱۶۵,۰۰۰
ران مرغ بی پوست زی پرو – 1800 گرم۱۷۴,۶۰۰
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم۱۷۴,۳۶۰
سینه مرغ پویا پروتئین – 1800 گرم۱۹۸,۰۰۰
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین – 1.8 کیلوگرم۲۴۱,۲۰۰

اخباراقتصاد