انگل‌های ویروسی عامل تکامل ابرمیکروب‌های مقاوم به دارو

به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، از آنجا که باکتری ها خیلی سریع رشد می کنند، سازگاری های تکاملی مانند مقاومت در برابر داروهای ضد میکروبی می توانند در عرض چند روز خود را نشان دهند.

تاکنون میکروب شناسان تصور می کردند سازگاری های تکاملی از طریق یک جهش تصادفی از یک جمعیت کلونال همگن بوجود آمده است.

با این حال، آخرین یافته ها که روز جمعه در مجله Science Advances منتشر شد، نشان داد انگل های باکتریایی یا فاژها، به برخی از باکتری مزیت تکاملی ارائه می دهند.

«واگن کوپر» نویسنده ارشد این مطالعه و استاد میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی در دانشگاه پیتسبورگ در بیانیه مطبوعاتی نوشت: اساساً مشاهده کردیم که انگل به یک سلاح تبدیل شده است.

محققان و پزشکان برای درمان صحیح عفونت های باکتریایی، باید مسیر تکاملی این باکتری مشکل زا را بهتر درک کنند.

در حال حاضر، پزشکان بالینی که برای تشخیص و درمان عفونت های باکتریایی تلاش می کنند، مانند افرادی که در وسط یک فیلم به سینما وارد می شوند، تنها روند عمل را مشاهده می کنند.

بر اساس نتایج این مطالعه جدید، باکتری ها و فاژهای مهاجم دوره اولیه ای از همزیستی سریع، یک سری از تغییرات ژنتیکی پیچیده و آشفته را تجربه می کنند.

محققان در این مطالعه ۶ سویه باکتری را که در یک زخم خوک آلوده وجود داشت توالی یابی کردند و متوجه شدند فاژها به سرعت از یک میزبان به میزبان دیگر منتقل می شوند.

آنها گفتند: این مطالعه به ما نشان داد که فاژها چقدر با یکدیگر و با میزبان های جدید ارتباط برقرار می کنند. 

محققان خاطر نشان کردند: مشخص کردن تنوع در عفونت های اولیه باکتریایی می تواند امکان بازسازی تاریخچه و بازگرداندن مسیرهای پیچیده تکاملی را به عنوان یک مزیت بالینی ارائه دهد.

آموزش

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی