آخرین اخبار از صدور فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی + جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح

به گزارش ساناپرس، تا امروز صبح (پانزدهم شهریور) هنوز احکام حقوقی جدید بازنشستگان کارگری صادر نشده است.

از قرار، فیش‌های حقوقی بازنشستگان برای پرداخت شهریورماه بارگذاری شده اما هنوز احکام حقوقی صادر نشده است.

ظاهراً بحث‌هایی بر سر «حق تکمیل» که یک مولفه‌ی مزدی حداقل‌بگیران است وجود دارد اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که در روزهای آینده تا قبل از پایان هفته‌ی جاری، احکام جدید صادر خواهد شد.

در فیش‌های حقوقی جدید، بازنشستگان سایر سطوح مشمول افزایش ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار شده‌اند و در شهریور برهمین اساس حقوق خواهند گرفت.

براساس اخبار ما از منابع مطلع، کار چینش مولفه‌های مزدی بازنشستگان مختلف در روزهای آینده به پایان می‌رسد و حتماً احکام جدید صادر می‌شود.

اخباراقتصاد