غیبت شخصیت پشه برای دومین هفته پیاپی در برنامه «مهمونی»!

پشه به عنوان یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های عروسکی برنامه «مهمونی»، بعد از قسمت بیست‌وسوم، حالا در قسمت بیست‌وچهارم این مجموعه هم حضور ندارد و این غیبت، شائبه‌های مختلفی ایجاد کرده است.
پیش از این شنیده شده بود که گویا ساترا با یکی از دیالوگ‌های کاراکتر پشه در برنامه مهمونی مخالفت داشته و همین مسئله هم تا حدی حساسیت‌ها نسبت به حذف این شخصیت را بالا برده است.

اخباربازیگران و هنرمندان