ببینید کنسرت ابراهیم تاتلیسس روی ویلچر بعد از تصادف با حضور دخترش

 

ببینید کنسرت ابراهیم تاتلیسس روی ویلچر بعد از تصادف با حضور دخترش

 

بازیگران و هنرمندانچند رسانه ای