قیمت روز سکه / قیمت سکه پارسیان 31 مرداد 1401 + جدول

به گزارش ساناپرس؛ قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
 

قیمت سکه پارسیان 31 مرداد 1401

 سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۰۵۰800,000
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1,550,000
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2,300,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3,050,000
سکه پارسیان ۰/۲۵۰3,800,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰4,580,000
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5,330,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6,080,000
سکه پارسیان ۰/۴۵۰6,830,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰7,580,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰9,080,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰10,580,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰12,100,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰13,600,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰15,100,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰16,600,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰18,150,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰19,650,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰21,150,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰22,650,000
سکه پارسیان ۱/۶۰۰24,150,000
سکه پارسیان ۱/۷۰۰25,650,000
سکه پارسیان ۱/۸۰۰27,150,000
سکه پارسیان ۱/۹۰۰28,650,000
سکه پارسیان ۲/۰۰۰30,150,000

اخباراقتصاد