تمهیدات مناسب برای نام‌نویسی دانش‌آموزان اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، محسن حاجی میرزایی امروز در حاشیه همایش نظام تربیت اوان کودکی چشم انداز تجارب و استلزامات افزود: در سامانه ثبت نام پادا امکان انتخاب چند مدرسه وجود دارد ‌که ممکن است برخی از آنها بر اساس تعداد بیشتر شرکت کننده زودتر ظرفیتشان پر شود.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش هم بر فرآیند ثبت نام دانش آموزان نظارت دارد، بی شک جای خالی برای همه دانش آموزان در مدارس وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش درباره امکان افزایش ظرفیت مدارس یادآور شد: ظرفیت مدارس مشخص شده است که هر مدرسه چند نفر را پذیرش می کند، با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند ثبت‌نام، امکان دخل و تصرف در آن به حداقل رسیده است.

حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: این فرآیند متناسب با ظرفیت ثبت نام انجام می شود، افزایش ظرفیت مدرسه در شرایطی است که تعداد کلاس به اندازه کافی باشد اما بر اساس مقررات جاری و تعداد مشخص دانش آموزان افزایش ظرفیت به آنها آسیب وارد می کند.

ادامه دارد… 

آموزش

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی