اصلاح طلبان در افول هستند/ فراز و نشیب جزیی از ذات فعالیت‌های سیاسی است

غلامرضا ظریفیان، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با لزوم اصلاح سازمانی در جریان اصلاحات با توجه به کاهش پایگاه اجتماعی این جریان، گفت: همه جریانات سیاسی به دلیل تغییر شرایط و نوع عملکرد و شکست ها و پیروزی ها در معرض سقوط و افول هستند. فضای سیاسی و جریانات سیاسی امر ثابتی نیستند. تجربه چهل ساله ایران نشان داده که جریانات سیاسی بعد از مدتی کاملا به حاشیه رفته اند و مجددا مورد اقبال قرار گرفته اند این فراز و نشیب جزیی از ذات فعالیت های سیاسی است و به نوع عملکرد و درکی که جریان از پیرامونش برقرار می کند، وابسته است.

او افزود: اندیشه اصلاح طلبی در جامعه ما امری پیوسته بوده و از دیرباز از دوره عباس میرزا و امیرکبیر در ایران مطرح بوده است. مساله اصلاح طلبی هرگز در ایران فراموش نشده است. جریان اصلاح طلبی به عنوان جریانی مهم و قابل اعتنا همواره‌ زنده بوده و اصلاح طلبان در دوره های مختلف فراز و نشیب و افول و ظهور داشتند. در شرایط امروز به نظر می رسد اصلاح طلبان هم از منظر حاکمیت موجود و هم از نظر اقبال جامعه در شرایط افول هستند.

ظریفیان خاطرنشان کرد: یک جریان سیاسی در چنین شرایطی فرصت بازیابی خود را پیدا می کند و نسبت خود را با خودش و مردم و حاکمیت رصد می کند تا به مناسبت آن راهبردهای خوبی برای بازسازی نسبت خود با مردم و با عرصه سیاست کسب کند این جریان با توجه به ظرفیت هایی که در درون مایه خود دارد می تواند خود را بازیابی کند و مورد اقبال قرار بگیرد، باید ببینیم چقدر به بازسازی دست می زند؟!.

او در پایان گفت: به نظر من اصلاح طلبی به شرط توجه پیدا کردن به این مساله می تواند این ظرفیت را کسب کند چون درگیر رسیدن به قدرت در حاکمیت نیستند و می توانند با نگاهی نقادانه نسبت به آنچه در گذشته داشتند امر بازسازی را محقق کنند. عرصه سیاست عرصه رشد و نمو و استفاده از فرصت ها و تبدیل تهدید، به فرصت است. تجربه نشان داده است که احزاب در ایران در دوره ای دچار فرسایش می شوند و اگر هوشمند باشند می توانند خود را بازسازی کنند.

27215

سیاسی

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی