جریان اصلاحات به پایان رسید؟

«غلامعلی رجایی»، چهره سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با خطرات و احتمال جبران پذیری «کاهش اقبال عمومی» جامعه نسبت به جریان اصلاحات، گفت: من فکر می کنم انتخابات درس های زیادی برای اصولگرایان و اصلاح طلبان و برای حاکمیت داشت و پر از درس بود. رای آقای خاتمی در سال ۷۶ همچنان سر است و این نشان می دهد ما نسبت به قبل عقبگرد داشتیم. اقتدار نظام به حضور مردم پای صندوق های رای و مشارکت مردم در تصمیم های نظام برای پیشبرد مصالح کشور، این درسی برای اصلاح طلبان و اصولگرایان و حاکمیت است که بدانند بخش عمده ای از مردم را از دست داده اند. 

او افزود: اگر بی اعتمادی به خواست مردم ادامه پیدا کند ممکن است، کسانی که آمدند و رای باطله دادند دیگر پای صندوق های رای نیایند و از این هم عقب تر برویم. اصلاح طلبی اگر به هر قیمتی به دنبال حفظ بقای خود باشد خواهیم دید که مثل دولت روحانی مشارکتی می شود ولی هزینه هایی که اصلاح طلبان می دهند بسیار بالاتر از آن است که در قدرت سهم و مشارکت داشته باشند.

رجایی تاکید کرد: اصلاح طلبی باید دلیل کاهش آرا خود در سبدهای رای را بررسی کند.

او خاطرنشان کرد: اگر اصلاح طلبی به معنای اصلاح و بهبود وضع موجود باشد مردم هیچگاه به این اصلاح طلبی موجود میل نخواهند کرد. مردم حس می کنند دغدغه اصلاح طلبان تنها بقای خودشان است و اهمیتی به مردم نمی دهند و می خواهند به هر قیمتی در قدرت باشند.

رجایی با بیان اینکه اصلاحات باید از ۱۴۰۰ درس بگیرد، ادامه داد: اصلاح طلبان امروز این درس را گرفتند که هر چه آنها بگویند مردم تایید نمی کنند. اصلاح طلبان و اعتدالیون ۱۳۰۰۰۰۰ به محسن هاشمی رای دادند و امروز مهندس چمران در رتبه اول لیست اصولگرایان حدودا ۴۰۰۰۰۰نفر رای آورده است این یعنی یک سوم رای نفر اول دوره قبل اما من فکر نمی کنم، اصلاح طلبی به پایان کار خود رسیده باشد.

او در پایان گفت: اصلاح طلبی روزهای سختی در پیش دارد بعد از آقای خاتمی دو دهه از قدرت به دور بودند و این مساله هر جریانی را دچار فرسودگی می کند. آنها دکترینی برای اصلاح جامعه دارند که با نامزد اجاره ای نشان دادند موفق به محقق کردن آنها نمی‌شوند باید در زیرساخت ها و باور ها و تشکیلات و جوانگرایی در اصلاحات تحولی صورت بگیرد. احزاب در ایران جدی گرفته نمی شوند تا بتوانند حاکمیت را نقد کنند. ما امروز در زندان وکیل داریم وکیل که نباید به زندان بیفتد فعال سیاسی نباید بخاطر نقد کردن به زندان بیفتد. وظیفه اصلی اصلاحات نقد مشکلات کشور است و امروز باید دست به عصا باشد در این صورت از چارچوب خود خارج می شود و باور مردم نسبت به آن از بین می رود.

2727

سیاسی

آخرین اخبار