رهبر انقلاب با کدام گزینه های خاتمی برای وزارت اطلاعات موافق نبودند؟

در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است:

آقای‌ خامنه‌ای‌ به ‌خاطر شدت‌ یافتن‌ جنگ‌ به‌ سفارش‌ مسئولان‌ امنیتی‌ و نظامی‌ در محیط کار خودشان‌ نیستند و موقتاً در جای‌ دیگری‌ زندگی‌ می‌کنند. ۱۳۶۱/۴/۲۴

جلسۀ سران قوا هم در دفتر آقای نخست وزیر بود… طرح زدن کشتی‌های کویتی در خور فکان مطرح شد. عنوان پیشدستی در مبارزه با برنامۀ نصب پرچم آمریکا تأیید شد. ۱۳۶۶/۴/۲۴

دکتر [محسن] نوربخش آمد. برای استفاده از طلب‌مان از آمریکا برای خرید کالا از آنها تا حد پانصد میلیون دلار اجازه گرفت. ۱۳۷۱/۴/۲۴

آقای فلاحیان [وزیر اطلاعات] آمد. راجع به عزل امام ‏جمعۀ کرج و نیز تنبیه مأموران متخلف که در اروپا، خودسر دست به کار غیرقانونی زده‌اند – در موضوع [رضا] مظلومان و بردن مواد به آلمان- صحبت شد. ۱۳۷۵/۴/۲۴

آقای سید محمد خاتمی [رئیس جمهور منتخب] آمد. گزارشی از مذاکراتش بـا رهبـری را داد. مشکل وزرای امورخارجه و ارشاد را حل کرده، اما بر سر مـسأله ی وزارت اطلاعـات بـه توافق نرسیده اند. [ آقایان سید محمد موسوی] خوئینی ها و [حسین] هاشـمیان را پیـشنهاد داده که رهبری نپذیرفته اند؛ احتمالاً در این پیشنهادها خودشان {آقای خاتمی} جـدّی نبـوده انـد . دربـارۀ مـشکل آقای کرباسچی و برای وزارت کشور هم به نتیجه نرسیده انـد. بـا مـن هـم دربـارۀ همـین هـا مشورت کرد. ۱۳۷۶/۴/۲۴

۲۷۲۱۵

سیاسی

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی