عرضه اینترنتی مستند «نوکیسه‌ها»

علیرضا خوشنویس، کارگردان «نوکیسه‌ها» همزمان با عرضه اینترنتی این مستند، درباره آن توضیح داد: «مستند «نوکیسه‌ها» فیلمی درباره پدیده شکاف طبقاتی و به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل افزایش فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر چه بوده است و نتایج و تأثیرات آن در حوزه‌های مختلف جامعه مانند معماری، رسانه و تربیت نسل آینده چیست؟ بحث دیگر هم راهکارهایی است که به کاهش این شکاف طبقاتی می‌تواند کمک کند. راهکارهایی که کشورهای مختلف سراغ آن رفته‌اند و با وضع قوانین مشخص جلوی این پدیده را گرفته‌اند.»

وی ادامه داد: «در وضعیت شکاف طبقاتی است که نام «نوکیسه‌ها» نیز مطرح می‌شود. طبقه جدید که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، برخورداری از رانت و اطلاع از تغییرات قیمت‌ها و برخی مسائل دیگر می‌توانند از طبقه ضعیف یا متوسط جامعه کنده شوند و در فاصله زمانی کوتاهی خود را به طبقه ثروتمند برسانند. حضور نوکیسه‌ها وقتی در فرآیند افزایش فاصله طبقاتی پررنگ می‌شود، رفتارهای خاصی از خود نشان می‌دهند که همین رفتارها مجدد روی طبقات ضعیف و متوسط جامعه، تأثیر می‌گذارد. فیلم «نوکیسه‌ها» روایت همین شرایط است.»

خوشنویس در انتخاب این سوژه در شرایط فعلی جامعه توضیح داد: «این سوژه، سوژه‌ای است که هر فردی در جامعه امروز به نوعی با آن درگیر است. بحث، بحث درآمد و هزینه است و در فیلم هم به این موضوع پرداخته می‌شود که با توجه به شرایط خاص رسانه‌ای کشور و مشخصاً فضای به‌وجود آمده در اینستاگرام، بیش از قبل در معرض دیدن شرایط زندگی آدم‌های مختلف قرار گرفته‌ایم. از محل زندگی و تفریحات گرفته تا ماشین و علایق خاص هنری‌شان. اساساً برخی صفحات در اینستاگرام متولد شده است به نام «بچه پولدارهای تهران» یا در شهرهای دیگر. در این شرایط طبیعتاً هر فردی به این سوال فکر می‌کند که من کجا ایستاده‌ام و در نمودار درآمد و هزینه دهک‌های مختلف جامعه، جای من کجاست؟ هدف گذاری من چه باید باشد؟»

وی ادامه داد: «هر فردی در جامعه دچار این سوالات می‌شود و من هم به نوعی دچار شده بودم. برایم سوال بود که چگونه پول دربیاورم و در چه مسیری باید آن را هزینه کنم. این دغدغه‌ها را در میان دوستان، دانشجویان و خانواده‌ام هم می‌دیدیم و گویی یک جنگ پنهان در زمینه مقایسه خودمان با دیگران در جریان بود، جنگی که چه بسا ما را از هدف اصلی زندگی‌مان دور می‌کند. مگر این‌که کسی بگوید هدف من از زندگی، پول درآوردن به هر راه ممکن است!»

کارگردان «نوکیسه‌ها» تأکید کرد: «این موضوع، جدید هم نیست و همواره تفاوت فقیر و پول‌دار وجود داشته اما در جامعه امروز شاهد رفتارهایی هستیم که بخشی از آن به همین طبقه نوکیسه مربوط می‌شود و بخش دیگر به فضای رسانه‌ای جدید که این جنگ درونی در جامعه را تشدید کرده است.»

وی با اشاره به کلیشه‌های رفتاری بخشی از افراد جامعه در حوزه مصرف‌گرایی صرف، تأکید کرد: «در اواخر فیلم به این موضوع اشاره می‌شود که این شرایط ما را به یک بحران معنا می‌رساند. گویی افراد به دنبال ساختن معنای عمیق برای زندگی خود نیست و فقط به دنبال این بازی هستند که با نشان دادن ثروت، خلأ معنا در زندگی‌شان را پر کنند!»

۵۷۵۷

دسته‌بندی نشده

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی