کتاب «مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» منتشر شد

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تیم پژوهشی، حسن ملکی و کیومرث امجدیان با تکنیک ارائه‌ مدل، این کتاب را در ۶ فصل و در قالب مؤلفه‌های معنویت، معنویت و تعلیم و تربیت، رهبری معنوی، مدیریت مبتنی بر رهبری معنوی، مدلی برای مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی و شرایط و استلزامات اجرایی همراه با منابع ارائه داده‌اند.

 کتاب« مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» با موضوع مدیریت توسط انتشارات مدرسه انتشار یافته و در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه enmabazar.ir  در دسترس مخاطبان قرار دارد. انتشارات مدرسه زیر مجموعه‌ دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

امروزه در حوزه‌ مدیریت رویکردهای نوینی در رابطه با رهبری مطرح است که هر یک می‌توانند به رفتارها و تعاملات سازمانی جهتی شایسته و مناسب دهند، اما رویکرد معنوی، که به نحوی رویکردهای دیگر را در درون خود دارد، می‌تواند تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان را برای تحول در آموزش و پرورش یاری رساند. رهبری معنوی با توسعه‌ انسانی و شرایط متغیر و پیچیده‌ کنونی نسبت به سایر سبک‌های رهبری تطابق بیشتری دارد و کمک می‌کند تا افراد با انگیزش درونی و با تمام وجود در کارها مشارکت کنند.

در این کتاب، مدلی برای «مدیریت مدارس ابتدایی با رویکرد رهبری معنوی»، ارائه شده و تحول را از مدرسه به عنوان بخش زیربنایی آموزش و پرورش، آغاز کرده است.

آموزش

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی