ختم‌های لاکچری با دف و گیتارنوازی، چند؟

?برشی از گزارش خبرگزاری فارس: این روزها در مجالس ختم و ترحیم، دف می‌زنند و گیتار می‌نوازند که این مجالس لاکچری، میلیون‌ها تومان برای صاحبان عزا خرج برمی‌دارد تا یک مجلس ختم باکلاس برای مرده‌شان برگزار کرده باشند!

چند رسانه ای