سرنوشت برجام و FATF در دولت رئیسی/ مخالفان سکوت می کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت رییسی برجام و FATF به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ برخی معتقدند مخالفان به صف موافقان می پیوندند و برخی دیگر با نگرانی از سرنوشت این دو پرونده مهم سخن می گویند.

محمد سلامتی از چهره های سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، بر این باور است که که دولت رییسی ناگزیر است برای گذران امور و اجرای برنامه های خود به سمت مراودات بین المللی برود. 

او می گوید مخالفین این دو موضوع در مراکز تصمیم گیری، با حضور آقای رئیسی در مقام ریاست جمهوری، انگیزه مخالفت خود را از دست داده و کمک خواهند کرد تا هر دو مشکل حل شود.

مشروح مصاحبه خبرگزاری خبرآنلاین با محمد سلامتی از چهره های اصلاح طلب را می خوانید؛

********

*آقای سلامتی! پیش‌بینی شما از سرانجام پرونده های مهمی چون اف ای تی اف و برجام در دولت رئیسی چیست؟

دولت آقای رئیسی برای گذران امور و تسهیل اجرای برنامه های خود ناگزیر از مراودات بیش از پیش بین المللی است. این مراودات مستلزم ایجاد تسهیلات مربوط به خود است.در شرایط فعلی مهمترین موانع در راه مراودات عادی موضوع “اف ای تی اف”و مشکل برجام است.

مخالفین برجام و اف ای تی اف انگیزه مخالفت خود را از دست می دهند

به نظر می رسد مخالفین این دو موضوع در مراکز تصمیم گیری، با حضور آقای رئیسی در مقام ریاست جمهوری، انگیزه مخالفت خود را از دست داده و کمک خواهند کرد تا هر دو مشکل حل شود.

 
*به مخالفانی که امروز حامی دولت رئیسی هستید اشاره کردید، فکر می کنید روابط با غرب با حضور این طیف از مخالفان در دوره رئیسی با دست انداز و چالشی روبرو شود؟

خیر.از مواضع اعلام شده آقای رئیسی نمی توان به چنین نتیجه ای رسید. گرچه ایشان بارها بر اتکای توانمندی داخلی و هم پیمانی با شرق، تاکید داشته ،اما آن را به معنی دوری از غرب عنوان نکرده است. ضمن این که ارتباط با غرب خلاف سیاست های کلی نظام تعریف نشده است. 

سرنوشت برجام و FATF در دولت رئیسی /مخالفان سکوت می کنند؟

افراد در پرونده هسته ای چندان تاثیرگذار نیستند بلکه…

* فکر می کنید در عرصه دیپلماسی رئیسی چه مشی و روشی را دنبال کند؟ آیا احتمال حضور چهره هایی چون باقری کنی یا جلیلی در رأس دستگاه دیپلماسی احتمال ادامه روش های دوران احمدی نژاد در پرونده هسته ای را می دهد یا رئیسی مقتضیات فعلی را درک خواهد کرد؟

حل وفصل موضوع هسته ای ظاهرا درمحدوده  سیاست های کلی نظام تلقی شده و از سطح ریاست جمهوری بالاتر در نظرگرفته شده است.لذا مسیری را که باید طی کند، از طریق شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبری تعیین می شود. بنابراین افراد خیلی تاثیرگذار نیستند. مگر موقع مذاکرات که فقط میزان توانایی فردی آن ها عیان می شود و نقشی در مصوبه نهایی نخواهد داشت.

دیپلماسی و سیاست خارجی خارج از حدود اختیارات دولت است

* بعضی ها می گویند ممکن است قدرت و اختیارات رییسی در مذاکرات هسته ای بیشتر باشد به نظرتان چنین چیزی ممکن است یا خیر؟ 

همانطور که رهبری گفته دیپلماسی و سیاست خارجی فقط در وزارت خارجه و دولت نیست. چون موضوع حل وفصل مسئله هسته ای در محدوده سیاست های کلی نظام قرارگرفته ، و از حدود اختیارات دولت خارج شده ،لذا به نظر من موضوع قدرت و اختیارات جدید برای ریاست جمهور در این زمینه موضوعیت ندارد. 

اگر توافق در دولت روحانی انجام شود توافق نظام است نه دولت

*برخی پیشنهاد می دهند که بهتر است توافق در دولت رییسی انجام شود و به تایید مجلس برسد تا بعدها دولت روحانی زیر سوال نرود نظرتان چیست؟

توافق اگر  در دولت آقای روحانی هم انجام شود، در واقع توافق نظام محسوب می شود نه توافق دولت. بنابراین به نظر من فرقی نمی کند که درکدام دولت این کار انجام شود. البته شاید انعکاس تبلیغاتی آن  برای این دولت ها مهم باشد.

ظاهرا هم ایران و هم آمریکایی ها عجله ای ندارند

*پیش بینی می کنید مذاکرات تا پایان این دولت به نتیجه برسد یا خیر؟

اکنون ظاهرا هر دو دولت در ایران پیگیر به نتیجه رسیدن موضوع هسته ای هستند. اما ظاهرا هم ایران و هم آمریکایی ها عجله ای ندارند. ایران به علت این که هرچه زمان بگذرد به دلیل پیشرفت در صنعت هسته ای ، می تواند از موضع بالاتر مذاکرات را دنبال کند و آمریکایی ها به علت این که فکرمی کنند روی توافق با دولت جدید، بهتر می توانند حساب باز کنند اما در عین حال به نظر می رسد به دلیل این که رفتار دولت آقای رئیسی برای آمریکایی ها مبهم است،ترجیح می دهند توافق با دولت آقای روحانی صورت گیرد. لذا فعلا در حالت تردید دادن امتیاز نهایی به سرمی برند.

27219

سیاسی

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی