درخشش ۲۶ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جوان تایمز ۲۰۲۱

به گزارش روز شنبه موسسه استنادی علوم و پایش و علم و فناوری وزارت علوم، محمد جواد دهقانی با تشریح رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۱ افزود: در بین ۴۷۵ دانشگاه از کشورهای مختلف که در این رتبه بندی حضور دارند، سهم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه های جوان و برتر دنیا ۲۶ دانشگاه است که دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه ۵۰ و قرار گرفتن در فهرست ۵۰ دانشگاه برتر دنیا، دانشگاه اول ایران در این فهرست شناخته می شود.

وی به دیگر دانشگاه های ایرانی در این رتبه بندی اشاره و خاطرنشان کرد: سایر دانشگاه های حاضر در این رتبه بندی عبارتند از کاشان(۱۱۴)، صنعتی شیراز (۱۲۳)، علوم پزشکی ایران  (۱۲۷)، صنعتی اصفهان (۱۴۵)، یاسوج (۱۴۶)، محقق اردبیلی ( ۱۵۵)، کردستان (۱۶۵)، شهید مدنی آذربایجان، علوم پزشکی کرمان، لرستان، مازندران، سمنان، صنعتی شاهرود (۳۰۰-۲۵۱) بوعلی سینا، گیلان، رازی، تربیت دبیر شهید رجایی، شهرکرد (۳۵۰-۳۰۱)، اراک، حکیم سبزواری، شاهد، شهید باهنر، یزد(۴۰۰-۳۵۱)، بیرجند و سیستان و بلوچستان (۴۰۱+).

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری وزارت علوم ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی کرمان، لرستان، رازی، تربیت دبیر رجایی، اراک، حکیم سبزواری و سیستان و بلوچستان که امسال در این رتبه بندی حضور دارند در سال پیش در این فهرست حضور نداشتند.

دهقانی درباره دانشگاه های دارای قدمت ۵۰ سال، تصریح کرد: از سال ۲۰۱۲ که این رتبه بندی آغاز شد تا سال ۲۰۱۶ دانشگاه صنعتی شریف در این رتبه بندی حضور داشت و از سال ۲۰۱۷ به علت این که قدمت این دانشگاه از ۵۰ سال بیشتر شد در این رتبه بندی حضور ندارد، این موضوع شامل دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، شیراز و دیگر دانشگاه هایی می شود دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند.

عملکرد کشورهای اسلامی در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۱

افزود: در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه های ۱۷ کشور اسلامی حضور دارند که کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با ۳۱ و ۲۶ دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی، رتبه اول و دوم و کشور مصر با ۱۵ دانشگاه در رتبه سوم قرار دارد.

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری وزارت علوم تاکید کرد در ارزیابی دانشگاه های جوان، برای انجام بررسی های مطلوب تر به شاخص های نظرسنجی شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است. همچنین، در رتبه بندی تایمز از سه منبع اطلاعاتی شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی ها، اطلاعات ارایه شده از سوی دانشگاه ها و اطلاعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره گرفته شده است.

آموزش

آخرین اخبار

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی