راه های درمان و پیشگیری از کبد چرب گرید ۳

به طور کلی بیماری کبد چرب اختاللی است که در آن بافت سالم کبد به میزان ۵ تا ۶ درصد توسط بافت چربی جایگزین می شود.در ایــن اختالل تجمع چربی می تواند باعث بروز التهاب و مرگسلولی و ایجاد بافت اسکار شود و در صورتی که بافت اسکار ایجاد شده درمان نگردد می تواند منجر به فیبروز کبدی شود که در این اختالل جریان خون رســانی به کبد کاهش پیدا می کند و بافت اسکار تشکیل می شود.

عدم درمان فیبروز کبدی باعث بروز سیروز کبدی، نارسایی کبدی و سرطان کبد خواهد شد. پزشک به انجام معاینه جسمانی می پردازد و درخواست آزمایش خون را می دهد تا به ارزیابی عملکردی کبد بپردازد.

انجام ســونوگرافی، سی تی اسکن شکمی، ام آر آی بدن، االستوگرافی التراسوند، االستوگرافی تشدید مغناطیسی یا نمونه برداری از کبد به تشخیص این اختالل کمک خواهد کرد. درمان بیماری کبد چرب یا فیبروز کبدی به هدف از درمان آن علت بروز این مشکل بســتگی دارد و معموال جلوگیری از پیشــرفت فیبروز کبدی است.
روش هایی که برای درمان اختالل وجود دارد عبارت اســت از اصالح سبک زندگی، دارو درمانی و کنترل دیابت و کلســترول. بیماری های مربوط به کبد چرب در جوامع توسعه یافته حدود یک سوم از جمعیت را درگیر کرده و یکی از دالیل بسیار شایع بیماری های مزمن کبدی است.
درمان کبد چرب به مرحله بیماری بستگی دارد ولی آنچه که کامال مشخص است این است که به درمان دقیق و فوری نیاز
دارد. حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد از بیماران دارای بافت اسکار کبدی هستند که می تواند بیماری های خوش خیم کبدی تبدیل شود ولــی می توان با درمان به موقع بهبود این وضعیت پرداخت.

یک سوم از بیماران دچار کبد چرب غیر الکلی هستند که می تواند به فیبروز یا سیروز کبدی تبدیل شود و آن ها را در معرض عوارض مرتبط با کبد و مرگ و میر قرار دهد. بیمارانی که دچار این اختالل هستند به علت فاکتورهای خطر متابولیکی که در بیماری های قلبی عروقی و بیماری های کبد چرب مشترک هستند در معرض خطر مرگ قرار می گیرند. به طور کلی وضعیتی که بیمــاری کبدی به کبد چرب تبدیل می شود بیماری کبد چرب نام دارد که دو مورد از علل اصلی بروز این اختالل به شرح زیر می باشد:
راه تشخیص بیماری کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبدی

راه تشخیص بیماری کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبدی

راه تشخیص بیماری کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبدی پزشــک برای تشــخیص کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبدی به بررســی سابقه پزشکی شما می پردازد و عالئم و نشانه های شما را بررسی خواهد کرد ســپس به انجام معاینه جسمانی خواهد پرداخت. پزشک برای تشخیص کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبدی درخواست انجام آزمایش خون را می دهد تا عملکرد کبد بررسی شود و از آزمایشات مخصوص برای ارزیابی سطح آنزیم های کبدی از قبیل AST و ALT اســتفاده می کند در صورت چرب بودن کبد سطح آن ها باال می رود. پزشک درخواست انجام عکس برداری از کبد را می دهد که برخی از این روش های عکس برداری به شرح زیر می باشد: – سونوگرافی شکمی که از امواج صدا برای تهیه تصاویر و ارزیابی شکل و سایز کبد و همچنین گردش خون در کبد استفاده می کند. در عکس برداری توسط اسکن اولتراسوند کبد چرب بزرگتر از کبد معمولی است و سیروز کبدی یا همان فیبروز پیشرفته کبدی به صورت کبد چروکیده و گره دار مشاهده خواهد شد. – ســی تی اسکن از شکم و لگن به کمک عکس برداری توسط اشــعه ایکس و با فناوری کامپیوتری انجام می شــود و تصاویر ً چندگانه از داخل بدن به دســت بیاید. در سی تی اسکن معموال کبد چرب تیره تر از کبد معمولی اســت و سیروز کبدی نیز به صورت کبد چروکیده و گره دار مشاهده خواهد شد.

راه های درمان بیماری کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبدی

درمــان کبد چرب گرید ۳ و فیبروز کبــدی به علت بروز آن ها پزشکان روش های درمانی مختلفی را با هدف ً بستگی دارد. معموال جلوگیری یا به تاخیر انداختن روند بروز فیبروز کبدی پیشنهاد می کنند. درمان این اختالل باعث می شود که از پیشرفت بیماری کبد جلوگیری شــود و روند پیشرفت آن آهسته شود. برخی از روش هایی که برای درمان کبد چرب وجود دارد عبارتند از اصالح رژیم غذایی، داروهای ضد التهاب و داروهایی که برای مقاومت به انسولین تجویز می شوند، درمان کلسترول و دیابت، ورزش کردن و کاهش وزن، اجتناب از سوء مصرف الکل. خوشبختانه کبد چرب یک اختالل قابل درمان است. در ذیل به برخی نکات غذایی برای کبد چرب اشــاره می کنیم که می توانید با رعایت کردن آن ها به سالمت خود کمک کنید:

کاهش مصرف کربوهیدرات

رژیم غذایی نامناسب یکی از دالیل اصلی بیماری کبد چرب است. مهمترین عواملی که باعث بروز بیماری کبد چرب می شود شکر و غذاهای تهیه شــده از آرد سفید اســت و باید به طور کامل از مصرف آن ها خودداری کنید. مصرف مقادیر زیاد غذاهای حاوی کربوهیدرات باعث افزایش ریسک بروز کبد چرب خواهد شد زیرا بدن کربوهیدرات اضافی را به چربی تبدیل خواهد کرد. غذاهایی که باید از مصرف آن ها خودداری کنید عبارتند از نان، ماکارونی، برنج، غالت صبحانه، سیب زمینی و غذاهای تهیه شده از آرد. <

مصرف بیشتر سبزیجات و پروتئین و چربی های مناسب

سبزیجات خام و میوه ها قویترین و بهترین غذاهای التیام دهنده کبد هستند این غذاهای خام به پاکسازی و ترمیم کبد کمک می کنند و باعث خارج شدن سموم از بدن و کبد خواهند شد. مصرف سبزیجات پخته و ساالد خام را افزایش دهید. میوه برای اکثر افراد بی خطر است اما در صورتی که سطح قند خون شما باال است یا مقاومت به انسولین در شما وجود دارد بهتر است که میزان مصرف میوه خود را به دو بار در روز محدود کنید. مصرف پروتئین اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا به پیدا کردن سطح قند خون کمک خواهد کرد و باعث کاهش چربی شکمی و کاهش گرســنگی خواهد شد و شما باید شما در هر وعده غذایی خود از آن اســتفاده کنید. تخم مرغ، غذاهای دریایی، گوشت قرمز، مغزها، دانه ها، پودر گندم ســیاه، سبزیجات و محصوالت لبنی از منابع عالی پروتئین محسوب می شود. اکثر روغن های گیاهی و مارگارین باعث بدتر شــدن کبد چرب می شوند. سعی کنید چربی های ســالم را در رژیم غذایی خود بگنجانید این روغن ها عبارتند از روغن زیتون، روغن ماهی، روغن نارگیل، روغن تخم کتان و دانه ها و مغزهای خام. <

خوردن آب سبزیجات خام ســبزیجات خام

نیز از منابع عالی ویتامین هــا و مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند شربتی که شما از این محصوالت تهیه می کنید باید ۸۰ تا ۱۰۰ درصد آن را ســبزیجات تشکیل دهد و باقی مانده آن خود میوه باشد. از مصرف آبمیوه صنعتی خودداری کنند زیرا حاوی کالری و کربوهیدرات بسیار زیادی است. <

مصرف تقویت کننده های کبد

به مصرف آن دســته از تقویت کننده های کبــد بپردازید که از لحاظ علمی مفید هستند و شــامل ویتامین های گروه ب، انواع آنتی اکسیدان و آمینو اسیدهای سرشار از سولفور هستند. تقویت کبد باعث افزایش ســطح ترمیم سلول های آسیب دیده کبدی خواهد شد و فرآیند سوزاندن چربی و دفع سموم از بدن را افزایش می دهد. لیواتن پالس حاوی تمامی این ترکیبات است و به صورت پودر یا کپسول وجود دارد. < افزایش تولید گلوتانیون گلوتانیون یک ســم زدایی بسیار قوی در کبد است که خاصیت ضدالتهابی بسیار باالیی دارد و اگر شما دچار کبدچرب هستید به مصرف بیشــتر آن نیاز خواهید داشت. ان استیل سیستئین پیش ســاز گلوتانیون است که باعث افزایش سطح خونرسانی به کبد می شود. مصرف غذاهای سرشار از سولفور به تولید گلوتانیون کمک می کند برخی از این خوراکی های عبارتند از تخم مرغ، کلم پیچ، کلم بروکلی و سیر.

منبع: روزنامه آفتاب

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

آخرین اخبار
پربازدیدترین‌ها