اقلام اساسی در آخرین روز خرداد ماه چند قیمت خوردند؟

احمد مقدسی رئیس انجمن گاوداران کشور اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو فیله پاک کرده گوساله ۱۷۷ هزار، سردست پاک کرده گوساله ۱۳۱ هزار، ران پاک کرده گوساله ۱۳۷ هزار، راسته بدون استخوان گوساله ۱۳۳ هزار، گردن گوساله ۱۲۴۰ هزار، قلم گوساله ۱۲۰ هزار، دمبالیچه گوساله ۸۶ هزار، سرسینه گوساله ۱۲۰ هزار و خورشتی گوساله ۱۴۱ هزار تومان در واحدهای صنفی سطح شهر فروخته می‌شود.

قیمت مصوب برخی کالاهای اساسی به شرح زیر است:

۲۲۳۲۲۷

اقتصاد