شبکه ملی رشد باید به یک مرجع علمی – آموزشی تبدیل شود

به گزارش روز دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حسن ملکی در جلسه شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی به بررسی روند تولید و بارگذاری رمزینه‌های سریع پرداخت و اظهار داشت : از میان بسته‌های تحولی وزارت آموزش و پرورش، دو بسته اقدامات تحولی به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مربوط است که یکی برنامه تحولی ویژه مدرسه معروف به «بوم» و دیگری برنامه تحولی «باز مهندسی شبکه ملی رشد» است.

وی افزود: لازم است از این پس، دو بسته تحولی توسط دفاتر مربوطه مدیریت شود؛ یعنی بسته «برنامه ویژه مدرسه» در دفتر تألیف و بسته «مهندسی شبکه ملی رشد»، در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی پیگیری شوند. انتظار می‌رود شبکه ملی رشد به نقطه‌ای برسد که علاوه بر پشتیبانی از رمزینه‌های پاسخ سریع به یک مرجع علمی آموزشی اقشار مختلف تعلیم و تربیت تبدیل شود.

بسته تحولی دیپلماسی آموزشی پیش‌بینی شود

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: دیپلماسی آموزشی، موضوعی با اهمیت در امر آموزش است و پیشنهاد می‌شود یک بسته تحولی مخصوص این موضوع پیش‌بینی شود. دیپلماسی آموزشی ترکیبی از سیاست و علم تعلیم و تربیت است که در فضای تحولی کنونی به بازاندیشی نیاز دارد البته این موضوع چند وجهی است و در یک وجه آن سازمان پژوهش می‌تواند فعال باشد.

ملکی همچنین گفت: برای آینده‌ این بسته‌ها باید به مطالب متعددی توجه کنیم که یکی از آنها توجه به آسیب‌ها و موانعی است که در سال گذشته اجازه نداد، ما به هدف دقیق برسیم. در واقع باید به این سؤال پاسخ دهیم که چه مواردی، مانع از رسیدن به مرحله اثر بخشی شده اند. ما باید به سمت شرح آثار رفته و تنها به اقدامات بسنده نکنیم، بر این اساس، بهتر است بسته‌های تحولی، به‌عنوان یک پروژه کامل دیده شود.

وی بر لزوم همکاری سازمان پژوهش با سایر بخش‌های وزارتخانه تأکید کرد و یادآور شد:  قریب ۲۸ بسته تحولی در وزارت آموزش و پرورش تعریف شده و لازم است که این موارد باید مانند دانه‌های تسبیح به یکدیگر وصل شوند و کار به‌عنوان یک طرح کامل دیده شود؛ به همین خاطر ضروری است که ارتباط بین این بخش‌ها کامل دیده و لحاظ شوند لذا لازم است که مدیران مجموعه با یکدیگر ارتباطاتی داشته باشند. بحث سوم مدل ارزشیابی مناسب است که بتواند بحث کیفی را جدای از موارد کمی، مدنظر قرار دهد.

آموزش
 

آخرین اخبار

برچسب‌های پربازدید

 

وبگردی