5 نکته کاربردی  برای کاهش اعتیادهای رفتاری


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


اعتیاد نوعی رفتار پارانویید است که ممکن است در مورد وابستگی به اشخاص و اشیاء اتفاق بیفتد.درواقع وابستگی بیش از حد به یک رفتار را اختلال اعتیاد می نامند.

ارسال شده در خبر