351 مصدم حاصل شهرآورد تهران


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

351 مصدم حاصل شهرآورد تهرانآخرین آمار اورژانس کشور عدد 351 مصدوم را برای دربی تهران نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان اورژانس کشور بازی استقلال و پرسپولیس 351 مصدوم داشت که از این تعداد 335 مورد به صورت سرپایی درمان شدند و 4 مورد به بیمارستان های شهید فیاض بخش و امام حسین منتقل شدند.

ارسال شده در خبر