29 خرداد؛ نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 مرتبط با برجام


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد که ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه ژوئن را بر عهده دارد، گفت این شورا در 19 ژوئن (29 خردادماه ) درباره قطعنامه 2231 مرتبط با برجام نشست خواهد داشت.

ارسال شده در خبر