12 بسته اجرایی برای مقابله با آثار تحریم‌ها


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رییس‌جمهور 12 بسته اجرایی را در قالب برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار تحریم‌ها ارائه کرد.

ارسال شده در خبر