۶ کاندیدای زنی که به پارلمان لبنان راه یافتند +عکس


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


زنان در سنا خبرات پارلمانی لبنان گامی رو به جلو برای افزایش نقش سیاسی خود برداشتند. هم تعداد کاندیداهای زن و هم تعداد زنانی که موفق به پیروزی در سنا خبرات شدند بیشتر از دوره های پیش بود. 6 نماینده زن منتخب پارلمان، از مذاهب و طوایف مختلف لبنان هستند و 4 تن از آنها به تازگی وارد پارلمان می شوند. بهیه الحریری، ستریدا جعجع، عنایه عز الدین، پولا یعقوبیان، رولا الطبش، دیما جمالی زنان راه یافته به پارلمان هستند.

ارسال شده در خبر