۴۸ کشور مجهز به ارتش اخبارجعلی در شبکه‌های اجتماعی را بشناسید


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


اپیدمی جهانی اخبار جعلی با روش انتشار دیتای دروغین از طریق شبکه‌های اجتماعی معضلی جهانی در سال ۲۰۱۷ بوده که به گفته محققان آکسفورد، اخبار جعلی هنگام سنا خبرات به اوج رسیده تا بتواند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. تنها در چین ۲ میلیون نفر در استخدام «ارتش سایبری» در بخش انتشار اخبار روی شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و اغلب این افراد برای تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی پس از انتشار اخباری که به نفع خود است، کامنت، لایک و … را نیز دست‌کاری کرده تا بتوانند مردم را دنباله‌رو سیاست‌های خود کنند.

ارسال شده در خبر