یک پایگاه خبری امریکایی با اشاره به آمار ردیابی تانکرهای نفت: صادرات نفت ایران رو به افزایش است


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


بررسی های اخیر نشان می دهد که صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده از سوی برخی مراکز ردیابی تانکرهای نفتی است.

ارسال شده در خبر