یک روحانی دیگر مورد ضرب و جرح قرار گرفت


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


یک روحانی در حین امر به معروف و نهی از منکر در خیابان قائم منطقه صدوق قم مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ارسال شده در خبر