یمن پایگاه نظامی عربستان را با موشک هدف قرارداد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


نیروهای یمنی یک فروند موشک بالستیک «بدر 1» به پایگاه مستحدث شلیک کردند.
شمار موشک های بالستیک شلیک شده از یمن به سمت عربستان تاکنون به 197 فروند رسیده است.

ارسال شده در خبر