گوگل چینی ها صادر می شود / همکاری با گروه های خودروسازی / تمرکز بر هوش مصنوعی


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


چینی ها اعلام کردند به زودی موتور جستجوی چینی موسوم به «بایدو» را که به گوگل چینی ها نیز معروف است به خارج از مرزهای چین صادر م کنند.

ارسال شده در خبر