کواکبیان: برخی اعضای فراکسیون امید نطق مخالف می کنند، رای موافق می دهند / هرکسی دشنام بیشتری به احمدی‌نژاد می‌داد، از او دعوت می‌کردند که در لیست باشد


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


مصطفی کواکبیان نماینده مجلس در باره اعضای فراکسیون امید به روزنامه آرمان گفت:در ابتدا 158 نفر با ما عکس یادگاری گرفتند .ما فکر می‌کردیم اکثریت مطلق را در مجلس در اختیار داریم، اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداد.

ارسال شده در خبر