کنایه ابطحی: دولت هر چه ندارد، صبر و حوصله خوبی دارد / در سخت ترین شرایط اقتصادی، دولت نه وزیر اقتصاد دارد، نه سخنگو و نه وزیر کار


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

سیدمحمدعلی ابطحی در کانال شخصی خود نوشت: در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و در اوج بحران بیکاری و کارزار بی امان رسانه ای، دولت نه وزیر اقتصاد دارد و نه وزیر کار و نه سخنگو و نه کسی به فکر جایگزین آنهاست.

ارسال شده در خبر