کمک فوری برای نجات رومینا از مرگ/ فقط یک ماه برای زنده ماندنش وقت هست


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

رومینا دانش آموز ابتدایی ساکن کرج است، براساس مدارک پزشکی و گواهی پزشک واصل شده به این خیریه ،به یک بیماری نادر ضعف ایمنی دربدن مبتلا شده است .براساس گواهی پزشک معالج که درپایین همین فراخوان منتشر شده برای زنده ماندن این دختر نیاز به پیوند سلول بنیادین خونساز است .

ارسال شده در خبر