کمپین علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


به تازگی کمپینی علیه پزشکانی که مالیات نمی دهند در شبکه های اجتماعی به راه افتاده. این پزشکان معمولا در مطب خود کارتخوان ندارند و حق ویزیت را نقدی دریافت می کنند تا برآورد درآمد و مالیات از طریق بررسی واریزی بانکی مشخص نشود

ارسال شده در خبر