کشیش منطقه «سیلیکون ولی» قهر کرد! / اعتراض به نابرابری اجتماعی بین فقرا و ثروتمندان / اتهام زنی به غول های فناوری منطقه


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


کشیش منطقه سیلیکون ولی و پالو آلتو در اعتراض به آن چه از دید او “فریبکاری لیبرال های ثروتمند منطقه ” است، ازادامه حضور در کلیسای این ناحیه سر باز زد.

ارسال شده در خبر