کرباسیان: نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال یکسان می شود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


وزیر اقتصاد درباره امنیت سرمایه گذاری گفت: این موضوع با حضور نمایندگان قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و کمک خواهد کرد که به یک وحدت نظر در باره امنیت سرمایه‌گذاری برسیم و آن را اجرایی کنیم.نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد.

ارسال شده در خبر