کاهش معاملات ایران، ‏برای خود واشنگتن نیز آثار منفی دارد / تحریم نظام «سوئیفت» می‌تواند فعالیت ‏بانک‌های آمریکا را دچار مشکل کند / به نفع آمریکاست که معاملات دارو، وسایل پزشکی و کالاهای ‏زراعی برای ایران محدود نشود


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز


تلاش آمریکا ‏برای کاهش معاملات ایران در زمان حاضر آثار منفی ‏برای خود ایالات متحده نیز دارد؛ از جمله آنکه ‏اعمال تحریمها بر نظام سوئیفت می تواند فعالیت ‏بانکهای آمریکایی را نیز دچار مشکل کند؛ چرا که ‏اگر نظام سوئیفت نیز به لیست تحریمهای آمریکا ‏افزوده شود، استفاده از خدمات آن برای آمریکایی ها ‏نیز با سختی هایی مواجه می شود؛ همچنانکه بر خی ‏معاملات مربوط به داروها، وسایل پزشکی و کالاهای ‏زراعی حتی پس از بازگشت تحریمهای هسته ای ایران، ‏مجاز باقی می ماند و به نفع ایالات متحده است که ‏اجازه اینطور معاملات را صادر کرده و حتی روند ‏اجرای آن را تسهیل نماید.‏

ارسال شده در خبر