کاریکاتور؛ طناب کشی محمدرضا عارف با مردم تهران، بر سر شهردار شدن محسن هاشمی!


برترین سایت خبرگزاری در ایران – سنا نیوز

کاریکاتور؛ طناب کشی محمدرضا عارف با مردم تهران، بر سر شهردار شدن محسن هاشمی!

ارسال شده در خبر